ViCMS 2.1 – Pliki

Zarządzanie plikami możliwe jest przy włączonej funkcji systemu (Ustawienia → Funkcje systemu → zarządzanie plikami – wgrywanie na serwer, dołączanie do treści). Sekcja menu części administracyjnej zawiera 3 opcje – „Dodawanie pliku„, „Dodawanie kategorii” oraz „Usuwanie kategorii i plików„.

Aby dodać plik należy w pierwszej kolejności utworzyć jego kategorię, jeśli taka nie istnieje. Zarówno pliki, jak i nazwy ich kategorii nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych, spacji oraz znaków specjalnych. W przypadku, gdy plik lub kategoria zawiera takie znaki, zostaną one usunięte automatycznie przy zapisie danych, o czym informuje odpowiedni komunikat, widoczny również na obrazku.

Tworzenie kategorii plików
Tworzenie kategorii plików

Tworzenie nowej kategorii można przeprowadzić korzystając z opcji „Dodawanie kategorii„. Czynność ogranicza się do wprowadzenia nazwy i zatwierdzenia jej.

Podczas wgrywania pliku (Ustawienia → Pliki → Dodawanie pliku) należy dokonać wyboru kategorii spośród wcześniej utworzonych oraz wskazać plik, który będzie do niej dodany. Jeśli dodawane jest zdjęcie, którego rozmiar przekracza dopuszczalny, określony przez parametr skórki, zostanie ono przeskalowane do wymaganej szerokości. Dopuszczalne pliki to: png, gif, jpg, 7z, rar, zip, pdf, doc, odt, docx, ppt, pps, xls, ods oraz odp.

Wgrywanie pliku
Wgrywanie pliku

Po dodaniu pliku można dołączyć go do aktualności lub strony przy tworzeniu bądź edycji korzystając z opcji „dołącz plik„.

Wybór opcji „Usuwanie kategorii i plików” z menu umożliwia wyświetlenie tabelki zawierającej listę kategorii plików.

Lista kategorii plików
Lista kategorii plików

Każdej kategorii przyporządkowane są przyciski – „usuń” oraz „wyświetl pliki„. Używając przycisku „usuń” można skasować wybraną kategorię. Nie jest jednak możliwe usunięcie kategorii, w której znajdują się pliki. W celu ich usunięcia należy wcisnąć przycisk „wyświetl pliki” a następnie, kolejno, przycisk „usuń” na liście, obok nazw plików przeznaczonych do skasowania.

Lista plików
Lista plików

Usuwając plik należy pamiętać, że odnośnik do niego dodany do strony lub aktualności stanie się nieaktualny.