Pliki projektu Eclipse a kontrola wersji

Czy pliki projektu Eclipse powinny być umieszczane w systemie kontroli wersji?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie – krótko – czym są takie pliki? Pliki projektu środowiska Eclipse zawierają informacje związane z konfiguracją samego środowiska oraz ustawieniami projektu. Tworzone są wraz z projektem, zapisywane w jego folderze. Są to m.in. .project oraz .classpath.

Istnieją różne podejścia do przechowywania tych plików w repozytorium. Jedni twierdzą, że nie powinny być w ogóle wersjonowane – każdy bowiem posiada własną konfigurację środowiska. Inni – przeciwnie – że zawsze powinny być w nim umieszczane.

Warto pamiętać, że w plikach projektu znajdują są takie informacje, jak kodowanie znaków, stosowana wersja kompilatora oraz zależności. Wypadałoby więc, żeby wszyscy członkowie zespołu posiadali te same ustawienia i mieli dane o użytych zewnętrznych bibliotekach. Jeżeli nie jest stosowany Maven lub inne narzędzie automatyzujące proces budowy projektu, a więc i znajdowania zależności, plik .classpath jest bezpośrednim źródłem informacji o nich. Bez niego konieczne jest analizowanie kodu w celu stwierdzenia dlaczego dana klasa nie jest dostępna – jakiej brakuje biblioteki?

Z drugiej strony plik .classpath często zawiera te informacje w postaci ścieżek bezwzględnych, co jest głównym argumentem przeciwko przechowaniu go w systemie kontroli wersji.

Można więc stwierdzić, że pliki projektu powinny być wersjonowane pod warunkiem, że nie zawierają ścieżek bezwzględnych.

Jak więc umieścić w nim informację o zależnościach unikając użycia ścieżek bezwzględnych? Eclipse daje możliwość zastosowania do tego celu zmiennych – Classpath Variables.

Czytaj więcej…