Opera Mail – minimalizacja do zasobnika

Opera Mail to klient poczty, grup dyskusyjnych i kanałów informacyjnych. Był wbudowany w przeglądarkę Opera (wersje do 12.16 włącznie). Kiedy jasne stało się, że nie będzie go już w nowych wersjach – wydany został jako oddzielny produkt.

Jako przyczyny podawano duży stopień zależności od silnika renderującego i samego interfejsu, a te, jak wiadomo, miały ulec zmianie. Reintegracja klienta pocztowego byłaby kosztowna, a odsetek jego użytkowników i tak był stosunkowo niewielki.

Tyle oficjalnego wstępu.

Prawda jest taka, że „oddzielny produkt” jest niczym innym jak przeglądarką Opera z serii 12.1 z wyłączoną funkcją przeglądania stron. I będę zdziwiony jeśli pojawi się jakakolwiek jego aktualizacja.

Mimo wszystko sam klient poczty jest bardzo fajny, wygodny i przede wszystkim – spełnia swoją funkcję. Wielu jego użytkowników narzeka jednak na brak możliwości minimalizacji do zasobnika lub zamknięcia go do zasobnika, aby działając w tle sprawdzał wiadomości na bieżąco. Można to zrobić za pomocą niesamowitego skrótu klawiszowego CTRL + ALT + SHIFT + H lub zmienić go na wymagający mniej palcołomnych kombinacji, ale chcemy przecież móc wygodnie sobie kliknąć w jedno miejsce.

Wiedząc jednak, że program pod spodem to nic innego jak stara, poczciwa Opera, możemy to bezwzględnie wykorzystać…

Sposób nr 1: Minimalizacja za pomocą nowego przycisku

Opera posiadała olbrzymie możliwości konfiguracyjne. Z interfejsem można było robić cuda przestawiając dowolne elementy, zmieniając ich położenie, przenosząc pomiędzy paskami, panelami, a nawet tworzyć swoje własne. I tę ostatnią opcję wykorzystamy – zrobimy przycisk, który wywoła polecenie minimalizacji, a potem umieścimy go w wygodnym dla nas miejscu.

 1. Tworzymy nowy mail.
 2. W treści maila wpisujemy kod, którego kliknięcie stworzy przycisk minimalizujący program, np. z napisem Ukryj:
opera:/button/Hide%20opera%2C%201%2C%2C%22Ukryj%22

Alternatywnie można umieścić na przycisku dowolną ikonkę z dostępnych w danej skórce, np. logo programu:

opera:/button/Hide%20opera%2C%201%2C%2C%22Hide%20Opera%22%2C%20Opera%20Logo
 1. Wystarczy teraz takiego maila zamknąć, aby zapisał się do brudnopisu.
 2. Podglądając treść zapisanego maila zauważymy, że wpisany kod zamienił się w odnośnik, którego kliknięcie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego, jak na obrazku poniżej.

OperaMail - minimalizacja 1

 1. Przycisk zostanie utworzony po potwierdzeniu. Otworzy się nowe okno.
 2. W otwartym oknie przełączmy zakładkę na „Przyciski”.
 3. Utworzony przycisk powinien znajdować się na liście w kategorii „Moje przyciski”. Przeciągamy go w pasujące nam miejsce w oknie przeglądarki i zatwierdzamy.

Voila. :) Kliknięcie w dodany przycisk będzie powodowało zminimalizowanie programu do zasobnika.

Sposób nr 2: Zamykanie do zasobnika

Jeżeli nie chcemy tworzyć przycisku, możemy spróbować dostać się do opcji, które miała kiedyś przeglądarka i zmusić program do minimalizacji w przypadku zamknięcia.

 1. Zamykamy program
 2. Przechodzimy do folderu instalacji. Najczęściej jest to Program Files/Opera Mail. Dalej /help/en.
 3. Otwieramy plik en.html do edycji.
 4. Prawie na początku, w sekcji head dodajemy wyróżnioną linijkę:
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="Refresh" content="1; URL=opera:config">
  <title>Opera Mail Help</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print" />
  <script src="js/nav.js"></script>
</head>

Pozwoli ona wykonać przekierowanie do Edytora preferencji przeglądarki Opera po wejściu w opcję Pomoc klienta pocztowego.

 1. Zapisujemy zmiany
 2. Otwieramy program Opera Mail i wciskamy F1. Tada! Oczom naszym ukaże się Edytor preferencji ze starej Opery.
 3. W polu wyszukiwania wprowadzamy „Show Exit Dialog
 4. Zmieniamy wartość na 1. I zapisujemy.

Po tej operacji przy próbie zamknięcia programu wyświetlone zostanie okienko jak na poniższym obrazku.

OperaMail - minimalizacja 2

Zaznaczmy checkbox „Nie pokazuj więcej”, wciskamy „Ukryj Operę”. Od tej chwili każdorazowo przy próbie zamknięcia program będzie minimalizowany do zasobnika.

Po wykonaniu jednego z powyższych zabiegów można już spokojnie cieszyć się programem pracującym w tle i przede wszystkim, wygodnie go przełączać w taki stan.