ViCMS 2.1 – Wymagania i instalacja systemu

Wymagania niefunkcjonalne

  • Aplikacja powinna działać na serwerze zarządzanym przez system linuksowy. Wszelkie operacje mogą być wykonywane z poziomu każdego popularnego systemu operacyjnego (rodzina Windows, Linux, Mac),
  • Serwer powinien obsługiwać PHP w wersji 5.2.x,
  • System musi mieć dostęp do serwera bazy danych MySQL w wersji nie gorszej niż 5.1,
  • Komputer będący serwerem powinien być wyposażony w 1 GB RAM,
  • Program będzie komunikował się z użytkownikami za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej bądź Internetu,
  • Komputer użytkownika musi mieć dostęp do sieci lokalnej w której znajduje się serwer systemowy lub dostęp do sieci Internet, jeśli serwer systemowy taki dostęp posiada,
  • Do korzystania z systemu konieczne jest posiadanie przeglądarki internetowej, nie gorszej niż Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.00, Google Chrome 12 lub Internet Explorer 8.0,
  • Komputer, na którym będzie użytkowany system, powinien być wyposażony w monitor i kartę graficzną, które pozwolą na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1024×768 lub większej,
  • Do użytkowania systemu niezbędna jest mysz i klawiatura.

Instalacja

Jeżeli powyższe wymagania są spełnione, można pobrać paczkę z systemem i przystąpić do instalacji. Pierwsza jej część polega na skopiowaniu odpowiednich plików na serwer. A jest to cała zawartość katalogu „vicms” oraz katalog „setup”.

Dla folderów „grafika” oraz „pliki” należy ustawić prawa dostępu (chmod)755. Po tej czynności należy uruchomić plik index.php znajdujący się w folderze „setup” (wpisując w pasek adresu przeglądarki http://adres-serwera/setup). Ukaże się ekran przedstawiony na poniższym obrazku.

Ekran z treścią licencji
Ekran z treścią licencji

Po zapoznaniu się z treścią licencji (dołączona jest także w postaci pliku tekstowego do programu, a nieoficjalne jej tłumaczenie na język polski można znaleźć również na tej stronie) oraz jej zaakceptowaniu (zaznaczenie pola „akceptuję” i zatwierdzenie przyciskiem), co jest wymagane przed kontynuacją instalacji, ukaże się kolejny ekran pozwalający na wprowadzenie informacji dotyczących bazy danych.

Formularz ustawienia bazy danych
Formularz ustawienia bazy danych

Tu należy podać adres, login, hasło oraz nazwę bazy danych, która będzie wykorzystywana przez ViCMS. Program instalacyjny spróbuje nawiązać połączenie z systemem zarządzania BD. Jeżeli okaże się, że baza danych, której nazwę podano nie istnieje, a pozostałe informacje są poprawne – system może spróbować utworzyć bazę o tej nazwie, jeżeli użytkownik wyrazi taką chęć. Można także wprowadzić dane ponownie. Jeżeli wszystko jest w porządku i ustanowiono połączenie z bazą danych, kolejnym krokiem będzie stworzenie konta super administratora serwisu WWW.

Formularz ustawienia danych super administratora
Formularz ustawienia danych super administratora

W tym celu konieczne jest podanie loginu, hasła (dwukrotnie) oraz adresu e-mail. Informacje te są niezbędne, by móc zalogować się do systemu. Wszystkie, prócz loginu mogą być w późniejszym czasie zmienione.

Po zatwierdzeniu danych, jeżeli będą one wprowadzone poprawnie, program instalacyjny utworzy strukturę bazy danych niezbędną do działania systemu ViCMS oraz doda konto super administratora. Ukaże się poniższy ekran.

Potwierdzenie prawidłowej instalacji
Potwierdzenie prawidłowej instalacji

W tym momencie możliwe jest już logowanie do systemu. Jednak w celu zakończenia instalacji należy usunąć z serwera katalog „setup„.