ViCMS 2.1 – Dziennik akcji

Sekcja „Ustawienia” kryje m.in. link do dziennika akcji. Jest to miejsce, w którym wyświetlane są zgromadzone dane odnoszące się do niektórych zdarzeń związanych z witryną bądź samym systemem. Dane te niosą informację o rodzaju zdarzenia, czasie jego zajścia, obiekcie, którego dotyczyła akcja (jeżeli taki istnieje), osoby inicjującej akcję oraz jej adresie IP. Dane te można sortować według dowolnej z pośród wymienionych wielkości oraz filtrować według nazwy.

Dziennik akcji
Dziennik akcji

Ze strony dziennika możliwe jest także banowanie IP odwiedzającego uniemożliwiając mu komentowanie oraz ocenianie treści. Do wprowadzenia adresu służy pole umieszczone po prawej stronie, poniżej listy zdarzeń. Możliwe jest też usunięcie informacji o pojedynczej akcji, jak również wyczyszczenie całej zawartości dziennika.

Gromadzone dane pozwalają na śledzenie wybranych czynności wykonywanych przez odwiedzających, np. wpis o próbie logowania po najechaniu wskaźnikiem myszy na słówko „info” w opisie pozwala na wyświetlenie hasła i loginu, który był użyty.

Możliwe, że w przyszłości funkcja dziennika będzie rozszerzona m.in. o monitorowanie działań administratorów przez super administratora, co pozwoli mu na szerszy wgląd w zmiany dokonywane przez współpracowników w obrębie witryny, a także umożliwi lokalizowanie przyczyn ew. awarii.