ViCMS 2.1 – Strony

System zarządzania treścią ViCMS pozwala na tworzenie dowolnej struktury stron w ramach witryny. Wymagane jest tylko włączenie odpowiedniej funkcji (Ustawienia → Funkcje systemu → możliwość tworzenia stron i dołączania ich do aktualności bądź innych stron).

Aby strona była widoczna dla odwiedzającego – czyli by można ją było znaleźć za pomocą wyszukiwarki, przejść do niej klikając na odnośnik w treści innej strony, aktualności lub menu) – podobnie jak w przypadku aktualności – musi zostać zapisana jako opublikowana. Poniższy obrazek przedstawia przykładową stronę.

Przykładowa strona - skórka "Infrared"
Przykładowa strona – skórka „Infrared”

Zarządzanie stronami

Sekcja „Strony” widoczna jest w menu części administracyjnej, jeśli włączona jest wspomniana już funkcja systemu pozwalająca na tworzenie stron lub gdy wyłączona jest funkcja „możliwość dodawania aktualności„. Sekcja zawiera od jednej do trzech opcji, w zależności od tych ustawień.

Po kliknięciu na „Dodawanie strony” użytkownik uzyskuje dostęp do formularza, dzięki któremu może zbudować stronę. Przypomina on trochę pod względem wyglądu i sposobu wprowadzania zawartości (treści) formularz tworzenia aktualności – pola typu textarea, przyciski formatujące, przyciski podglądu, dołączanie stron oraz – zależne od ustawień – wybór emotikon i dołączanie plików. Podczas tworzenia strony należy wprowadzić dane dotyczące jej nagłówka (długość maksymalna 100 znaków) oraz zawartości.

Dodawanie strony
Dodawanie strony

Poniżej pola, gdzie powinna zostać dodana zawartość może znajdować się podobne – „Panel boczny dla strony„. Jest ono opcjonalne. Pozwala na stworzenie dodatkowego panelu, który będzie wyświetlany na pasku bocznym tylko przy tej konkretnej stronie. Jego zawartość, podobnie jak główna treść, również podlega formatowaniu. Można tam umieścić np. dodatkowe menu lub dowolne inne informacje. Nagłówek panelu domyślnie przyjmuje wartość „Panel strony”, można go jednak zmienić.

Miejsce, w którym będzie wyświetlany panel (powyżej lub poniżej menu witryny) oraz czy w ogóle możliwe będzie tworzenie paneli (a więc czy pola te będą widoczne) określić można w parametrach witryny (Ustawienia → Parametry witryny → Strony → Umiejscowienie paneli stron), jeśli funkcja tworzenia stron jest włączona.

Zarówno w przypadku samej zawartości strony, jak i panelu możliwe jest wyłączenie graficznych emotikon (jeśli funkcja ich wstawiania jest włączona w obrębie systemu).

Każda strona może zostać także podpięta do menu witryny. Dzięki tej opcji oraz możliwości dołączania stron do innych stron możliwe jest tworzenie dowolnej ich struktury.

Stronę, podobnie jak wpis w aktualnościach, można zapisać w bazie bez publikacji lub jako opublikowaną. Pierwsza opcja pozwala np. na dokończenie redagowania tekstu w późniejszym czasie, druga natychmiastowo udostępnia go odwiedzającym.

Lista stron
Lista stron

Wybranie z menu części administracyjnej opcji „Edycja i usuwanie stron” spowoduje wyświetlenie ich listy (obrazek powyżej). Pozycje mogą być filtrowane według nazwy (pole w prawym górnym rogu). Lista zawiera nazwy, adresy, daty ostatnich modyfikacji oraz przyciski „edytuj” i „usuń„. Ich działanie jest analogiczne do działania przycisków na liście aktualności – pozwalają odpowiednio na wprowadzenie zmian w danych (w tym przyłączanie do menu i odłączanie) oraz usuwanie stron. W trakcie edycji użyty jest formularz identyczny, jak opisany powyżej – wyświetlany przy dodawaniu stron.

Jeżeli wyłączona jest funkcja aktualności (Ustawienia → Funkcje systemu → możliwość dodawania aktualności), w sekcji menu Strony pojawi się opcja Strona główna. Jak łatwo się domyślić, dotyczy ona strony, która wyświetlana będzie jako pierwsza po wpisaniu adresu witryny. Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz, jak na obrazku poniżej.

Definiowanie zawartości strony głównej
Definiowanie zawartości strony głównej

Jest to uproszczona wersja formularza wykorzystywanego przy dodawaniu i edycji. Pozwala on na określanie nazwy oraz zawartości strony głównej. Nie ma tam jednak możliwości ustalania jej stanu i dołączania do menu, gdyż zawsze jest ona widoczna (opublikowana), a odnośnik do niej dostępny.