ViCMS 2.1 – Zarządzanie wpisami (aktualnościami)

Redagowanie wpisu

Opcja „Dodawanie aktualności” znajdująca się w sekcji „Aktualności” części administracyjnej pozwala na wprowadzanie treści, które będą wyświetlane na stronie głównej witryny.

Tworząc nowy wpis należy wypełnić kolejne pola podając tytuł aktualności (ograniczenie do 100 znaków), wybierając jedną z utworzonych wcześniej kategorii oraz wprowadzając treść. Na treść przeznaczone są dwa duże pola typu textaera. Zawartość wprowadzona do pierwszego z nich będzie wyświetlana bezpośrednio na stronie głównej oraz stronach kategorii, do których będzie należał wpis (bezpośrednia i nadrzędne) – wypełnienie go jest wymagane. Zawartość drugiego będzie widoczna po kliknięciu na odnośnik „czytaj dalej” umieszczony po pierwszej części tekstu (z poprzedniego pola). Nad każdym z pól znajdują się przyciski wspomagające formatowanie treści. Dzięki nim można m.in. wyróżnić tekst poprzez pogrubienie, podkreślenie, pochylenie czy umieszczenie go w ramce (więcej informacji na temat formatowania).

Dodawanie aktualności
Dodawanie aktualności

Opcja „wstawiaj emotikony graficzna (buźki)” widoczna jest w przypadku włączonej funkcji emotikon. Pozwala na wyłączenie ich w redagowanym wpisie.

Podobnie jest z komentarzami. Jeżeli ustawienia dotyczące parametrów witryny pozwalają odwiedzającym na komentowanie wpisów (Ustawienia → Parametry witryny → Aktualności → komentowanie aktualności przez odwiedzających), możliwość tą dla konkretnego wpisu (aktualnie redagowanego) można cofnąć odznaczając pole „pozwól na komentowanie tej aktualności przez odwiedzających„.

Imię / nick to przedostatnie wymagane pole. Domyślnie zawiera ono login administratora wprowadzającego dane. Jego zawartość można jednak zmienić.

Poniżej znajdują się pola wyboru sposobu zapisu aktualności. Może być ona opublikowana po zapisaniu („publikuj„) lub zapisana do bazy bez publikacji. Druga opcja przydaje się jeśli np. chcemy dokończyć redagowanie później lub odłożyć w czasie publikację gotowego już tekstu.

Przycisk „podgląd” otwiera stronę, na której, w dowolnym momencie, można zobaczyć sformatowaną postać wpisu – wyświetloną z użyciem aktualnie włączonej skórki systemu (Ustawienia → Parametry witryny → Szata graficzna) – obrazek poniżej. Przycisk „zatwierdź” spowoduje zapisanie danych.

Podgląd aktualności - skórka "Blue"
Podgląd aktualności – skórka „Blue”

Przeglądanie wpisów

Dodanymi wpisami można zarządzać wybierając opcję „Edycja i usuwanie aktualności” znajdująca się w sekcji „Aktualności” menu części administracyjnej. Wyświetlona zostanie lista wpisów, jak na poniższym obrazku, wraz z danymi dotyczącymi stanu (opublikowany lub nieopublikowany), tytułu, kategorii, daty dodania oraz autora.

Lista aktualności (wpis 4 oraz 7 - nieopublikowane)
Lista aktualności (wpis 4 oraz 7 – nieopublikowane)

Aktualności mogą być filtrowane po tytule. Pozwala to na ograniczenie ilości wyświetlanych pozycji na raz lub szybkie odnalezienie interesującego wpisu. Frazę, która ma znajdować się w tytule należy wprowadzić w polu umieszczonym w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć na przycisk „filtruj„. Zostaną wyświetlone tylko aktualności spełniające ten warunek.

Każda pozycja zawiera 2 przyciski – „edytuj” i „usuń„. Użycie przycisku „usuń” prowadzi do skasowania wybranej aktualności. Przycisk „edytuj” powoduje zaś wyświetlenie formularza identycznego, jak przedstawiony na obrazku „Dodawanie aktualności” powyżej, używanego przy redagowaniu. Pola będą wypełnione danymi aktualności, której przypisany przycisk wciśnięto. Wszelkie dane można modyfikować.

Jeśli parametry witryny zezwalają na komentowanie aktualności (Ustawienia → Parametry witryny → Aktualności → komentowanie aktualności przez odwiedzających) sekcja menu „Aktualności” zawierać będzie opcję „Komentarze” (więcej informacji).