ViCMS 2.1 – Aktualizacja

W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego już systemu do najnowszej wersji należy wykonać następujące czynności:

  • Po rozpakowaniu paczki, skopiować katalog „update” na serwer w miejsce, gdzie są pliki systemu.
  • Uruchomić index.php znajdujący się wewnątrz skopiowanego folderu (wpisując w pasek adresu przeglądarki http://adres-serwera/update/). Program wykona niezbędne modyfikacje danych w bazie, po czym wyświetlony zostanie ekran, podobny do poniższego.

ViCMS 2.1 aktualizacja

  • Katalog „update” należy usunąć z serwera.
  • Zawartość katalogu „vicms” należy skopiować na serwer nadpisując znajdujące się tam pliki. W przeciwnym razie zmiany dokonane w bazie przez program aktualizujący nie będą wykorzystywane lub nawet mogą powodować problemy z działaniem systemu.
  • Upewnić się, że dla folderów „grafika” oraz „pliki” ustawione są odpowiednie prawa dostępu, tj. (chmod)755