Stalowy orzeł

Pomnik Walki-Męczeństwa-Zwycięstwa, Ciechanów