Pomnik Zygmunta II Augusta

Pomnik Zygmunta II Augusta, Druskieniki

Efekt współpracy z miastem partnerskim – Augustowem