ViCMS 2.1 – Odnośniki

Odnośniki to jedna z najstarszych funkcji systemu ViCMS, która działa w niezmieniony sposób od samego początku. Pozwala ona na budowanie bazy linków do innych miejsc w sieci i prezentację jej na stronie serwisu lub w menu, jako blogroll.

Blogroll
Blogroll

Aby odnośniki były widoczne dla odwiedzających i aby możliwe było zarządzanie nimi przez administratorów konieczne jest wcześniejsze włączenie funkcji systemu (Ustawienia → Funkcje systemu„zarządzanie odnośnikami do innych witryn”. Po wykonaniu tej czynności w menu części administracyjnej widoczna będzie sekcja „Odnośniki” zawierająca dwie opcje pozwalające na dodawanie oraz wyświetlanie listy odnośników, z której to dostępna jest możliwość ich edycji i usuwania.

Sposób prezentacji odnośników, tj. czy będą one wyświetlane jako blogroll lub na oddzielnej stronie do której link będzie umieszczony w menu górnym, dolnym bądź obydwu jednocześnie, określić można w parametrach witryny (Ustawienia → Parametry witryny → Odnośniki → Sposób prezentacji linków do innych witryn). Blogroll jest ustawiony domyślnie po włączeniu funkcji systemu.

Odnośniki prezentowane na stronie serwisu
Odnośniki prezentowane na stronie serwisu

Zarządzanie odnośnikami

Dodawanie odnośników polega na wypełnieniu formularza. Po wybraniu opcji „Dodawanie” umieszczonej w sekcji „Odnośniki” części administracyjnej należy podać nazwę witryny, jej adres oraz kategorię.

Dodawanie odnośnika
Dodawanie odnośnika

Kategorie wpisuje się za pomocą klawiatury (w odróżnieniu od wybierania z listy w przypadku aktualności). Odnośniki o takiej samej kategorii będą grupowane podczas wyświetlania. Pole opcjonalne to „Opis„. Będzie on widoczny tylko w przypadku prezentacji linków na oddzielnej stronie. Opis podlega formatowaniu, a więc np. jeżeli włączona będzie obsługa emotikon w treści, obok pola opisu znajdował się będzie ich wybór, a poniżej opcja wyłączenia ich dla opisu tworzonego odnośnika.

Po wybraniu opcji „Edycja i usuwanie” z sekcji „Odnośniki” wyświetlona zostanie lista istniejących linków. Zawiera ona nazwy stron, adresy, kategorie, opisy oraz przyciski do edycji i usunięcia danej pozycji (obrazek poniżej).

Lista odnośników
Lista odnośników

Edycja i usuwanie działa na takiej samej zasadzie, co w przypadku stron i aktualności. Przy edycji wyświetlony zostanie formularz, taki sam jak przy dodawaniu odnośnika, wypełniony jednak danymi pozycji, dla której wciśnięty został przycisk „edytuj„. Dane te mogą zostać zmodyfikowane i zapisane. Przycisk „usuń” kasuje po prostu wskazaną pozycję.