ViCMS 2.1 – Komentarze

Odwiedzający serwis stworzony w oparciu o system ViCMS mogą komentować niektóre publikowane w nim treści. Dotyczy to aktualności oraz zdjęć umieszczonych w galerii. Jeżeli więc te funkcje będą włączone (Ustawienia → Funkcje systemu → możliwość dodawania aktualności i Ustawienia → Funkcje systemu → galeria zdjęć) oraz parametry witryny dla nich będą pozwalały na komentowanie treści (odpowiednio: komentowanie aktualności przez odwiedzających i komentowanie zdjęć w galerii przez odwiedzających), możliwy będzie dostęp do funkcji związanych z komentarzami.

I tak – administrator, który będzie dodawał nowy/edytował istniejący wpis w aktualnościach lub dodawał nowe zdjęcie do albumu w galerii/edytował dane istniejącego, będzie miał możliwość zezwolenia na komentowanie tych treści lub też uniemożliwienie wykonywania tej czynności. Odpowiada za to checkbox „pozwól na komentowanie przez odwiedzających” w formularzach odpowiedzialnych za opisane działania.

Taka treść może być komentowana, a na stronie ze szczegółami jej dotyczącymi (strona z aktualnością lub zdjęciem) wyświetlane będą istniejące komentarze oraz formularz pozwalający na dodanie nowego. Dodatkowo dla aktualności, w ich stopkach znajdował się będzie odnośnik zawierający w nawiasie liczbę komentarzy.

Komentarze i formularz ich dodawania
Komentarze i formularz ich dodawania

W celu dodania komentarza odwiedzający musi podać swoje imię bądź inną nazwę, pod jaką komentarz będzie widoczny oraz wpisać jego treść. Ta podlega zasadom formatowania. Opcjonalnie możliwe jest wprowadzenie adresu swojej witryny, do której czytający będzie mógł przejść po kliknięciu na nick autora komentarza. Wymagane jest wypełnienie ostatniego pola – podając sumę wygenerowanych cyfr. Jest to konieczne w celu odrzucenia reklam, umieszczanych często w komentarzach przez specjalnie do tego celu stworzone programy.

Administrator może zostać powiadomiony o dodaniu komentarza za pomocą wiadomości e-mail. Włączenia powiadomień dokonuje się w sekcji „Ustawienia indywidualne„. Warto zaznaczyć, że dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania maile wysyłane są nawet w przypadku, gdy na serwerze wyłączony został dostęp do funkcji mail(). Taka sytuacja nie wymaga również podawania danych zewnętrznego serwera SMTP. To po prostu działa. ;)

Opublikowanymi komentarzami można zarządzać w części administracyjnej. Sekcja „Aktualności” oraz sekcja „Galeria zdjęć” będą wzbogacone o nową opcję – „Komentarze„, w zależności od wspomnianych na początku tej strony ustawień. W przypadku aktualności, po jej użyciu ukaże się lista skomentowanych wpisów wraz z przyciskami do wyświetlenia komentarzy (obrazek poniżej).

Lista skomentowanych aktualności
Lista skomentowanych aktualności

W przypadku galerii zdjęć, aby dostać się do komentarzy należy wykonać kilka kroków. Opcja „Komentarze” z menu wyświetli listę albumów zawierających skomentowane zdjęcia (obrazek poniżej).

Lista albumów ze skomentowanymi zdjęciami
Lista albumów ze skomentowanymi zdjęciami

Po wciśnięciu przycisku „Wyświetl zdjęcia” możliwe będzie przejrzenie skomentowanych zdjęć wybranego albumu.

Lista skomentowanych zdjęć
Lista skomentowanych zdjęć

Dopiero na tej liście będą widoczne przyciski „Wyświetl komentarze„. Użycie takiego przycisku spowoduje wyświetlenie listy komentarzy, podobnie jak w przypadku aktualności. Od tego momentu wszystko wygląda identycznie dla aktualności oraz galerii zdjęć.

Lista komentarzy
Lista komentarzy

Przy każdym komentarzu znajdują się przyciski „edytuj” i „usuń„. Użycie tego pierwszego powoduje wyświetlenie formularza, za pomocą którego możliwe jest zmodyfikowanie informacji dodanych przez odwiedzającego.

Edycja komentarza
Edycja komentarza

Administrator może zmienić nick osoby komentującej, adres jej witryny oraz samą treść komentarza.

Użycie przycisku „usuń” na liście komentarzy spowoduje jego skasowanie.