ViCMS 2.1 – Galeria – zdjęcia

Dzięki opcji „Nowe zdjęcie” znajdującej się w sekcji menu części administracyjnej „Galeria zdjęć” możliwe jest dodanie obrazka do utworzonego wcześniej albumu. Jeżeli w galerii nie istnieje żaden album, wyświetlona zostanie informacja o konieczności jego utworzenia. Kiedy jednak warunek ten jest spełniony, administrator uzyska dostęp do formularza, jak na obrazku poniżej.

Dodawanie nowego zdjęcia
Dodawanie nowego zdjęcia

W pierwszej kolejności musi on z rozwijanej listy wybrać album, do którego zdjęcie ma zostać dodane. Następnie – podać tytuł zdjęcia i wskazać plik na dysku, który będzie przesłany na serwer. Dopuszczalne są formaty pngjpg oraz gif. Dodatkowo może zostać wprowadzony opis zdjęcia, który podlega zasadom formatowania.

Jeżeli parametry witryny pozwalają na komentowanie zdjęć (Ustawienia → Parametry witryny → Galeria zdjęć → Komentowanie zdjęć w galerii przez odwiedzających), tuż nad przyciskiem „Zatwierdź” znajdował się będzie checkbox „pozwól na komentowanie tego zdjęcia przez odwiedzających„. Jest on domyślnie zaznaczony. Wyłączenie tej opcji pozwala na uniemożliwienie komentowania dodawanego zdjęcia.

Zatwierdzenie danych spowoduje ich zapis, o czym poinformuje odpowiedni komunikat.

Po wybraniu z menu opcji „Edycja i usuwanie zdjęć” ukaże się lista albumów wraz przyciskiem „wyświetl zdjęcia” dla każdej pozycji (obrazek poniżej).

Lista albumów zawierających zdjęcia
Lista albumów zawierających zdjęcia

Lista ta prezentuje informacje tylko o albumach, w których znajdują się jakieś zdjęcia. Lokalizację albumu przechowującego zdjęcie do edycji lub usunięcia ułatwiają miniaturki, nazwy albumów oraz opisy i liczby określające ilość zdjęć wewnątrz. Wciśnięcie przycisku „wyświetl zdjęcia” spowoduje ukazanie się ich listy.

Lista zdjęć wybranego albumu
Lista zdjęć wybranego albumu

Zdjęcie można zidentyfikować na podstawie miniaturki, tytułu i opisu. Po zlokalizowaniu interesującej pozycji możliwa jest edycja jej danych lub całkowite jej usunięcie. Służą do tego przyciski – odpowiednio – „edytuj” i „usuń„.

Sposób ich użycia jest analogiczny do edycji i usuwania albumów – różni się tylko brakiem opcji usuwania miniaturki przy edycji i brakiem konieczności potwierdzania usuwania zdjęcia.

Edycja danych zdjęcia
Edycja danych zdjęcia

W czasie edycji – za pomocą formularza, jak na powyższym obrazku – można zmienić tytuł zdjęcia, jego opis, a także podmienić sam plik (pole „Nadpisz zdjęciem„). W tym ostatnim przypadku zerowane są wszelkie oceny oraz usuwane wszystkie komentarze do zdjęcia, jeżeli takie istnieją.

Potwierdzenie usunięcia zdjęcia
Potwierdzenie usunięcia zdjęcia

Użycie przycisku „usuń” na liście zdjęć obok danej pozycji powoduje jej skasowanie oraz wyświetlenie komunikatu, jak na obrazku powyżej.