ViCMS 2.1 – Galeria – albumy

Sekcja części administracyjnej zawierająca opcje pozwalające na zarządzanie albumami oraz zdjęciami w galerii widoczna jest w przypadku włączonej funkcji systemu „galeria zdjęć” (Ustawienia → Funkcje systemu → galeria zdjęć).

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu stworzenia nowego albumu, jest wybranie opcji „Nowy album„. Wyświetlony zostanie formularz, jak na poniższym obrazku.

Tworzenie nowego albumu w galerii
Tworzenie nowego albumu w galerii

Wymagane jest wprowadzenie w odpowiednie pola formularza nazwy albumu oraz jego opisu. Opis, który podlega zasadom formatowania treści, może mówić odwiedzającemu, jakiego typu zdjęcia, obrazki czy grafikę znajdzie on wewnątrz.

Opcjonalnie można dodać zdjęcie, które będzie wyświetlane jako miniaturka na liście albumów. Wystarczy użyć przycisku „wybierz„, a następnie wskazać plik na dysku. Jeżeli będzie on w odpowiednim formacie (jpg, png, gif), zostanie skopiowany na serwer i przeskalowany automatycznie do wymaganego rozmiaru po zatwierdzeniu danych.

Informacja o poprawnym utworzeniu albumu i miniaturki
Informacja o poprawnym utworzeniu albumu i miniaturki

Listę istniejących albumów wyświetlić można wybierając z menu opcję „Edycja i usuwanie albumów„. Lista ta (przedstawiona na obrazku poniżej) zawiera miniaturki, tytuły albumów (nazwy) oraz ich opisy.

Lista albumów
Lista albumów

Każdej z pozycji przypisane są dwa przyciski – „edytuj” oraz „usuń„. Wciśnięcie przycisku „edytuj” powoduje wyświetlenie podobnego formularza, jak w przypadku dodawania albumu. Można za jego pomocą zmienić tytuł, opis oraz dodać, usunąć lub podmienić już istniejącą miniaturkę.

Formularz edycji albumu
Formularz edycji albumu

W celu zamiany miniaturki wystarczy wskazać nowy plik na dysku i zatwierdzić dane. Do usunięcia miniaturki bez dodawania nowej służy opcja „Czy usunąć miniaturkę?”. Zaznaczenie tego pola checkbox bez wskazania nowego pliku i zatwierdzenie danych spowoduje usunięcie niechcianego zdjęcia. Oczywiście funkcje te widoczne są podczas edycji albumów, które posiadają już jakąś miniaturkę dodaną przy ich tworzeniu.

Opcja usuwania albumu wiąże się z usunięciem wszystkich zdjęć, jakie do niego wcześniej dodano. Dlatego też kliknięcie na przycisk „usuń„, który znajduje się na liście albumów, spowoduje wyświetlenie dodatkowego pytania w celu potwierdzenia chęci wykonania tej czynności.

Prośba o potwierdzenie usunięcia albumu
Prośba o potwierdzenie usunięcia albumu

Kontynuowanie operacji spowoduje skasowanie albumu oraz wszystkich zdjęć, które ewentualnie znajdują się w środku. W przypadku anulowania działania wyświetlona zostanie ponownie lista albumów.