ViCMS 2.1 – Formatowanie treści

Dla osób, które nie znają języka HTML jedną z ważniejszych możliwości systemu ViCMS będzie zapewne wspomaganie formatowania treści przy dodawaniu i edycji aktualnościstronpaneli, opisów albumów w galerii, opisów zdjęćodnośników itd.

Powyżej pola wprowadzania tekstu podlegającego formatowaniu znajdują się przyciski, za pomocą których możliwe jest określenie sposobu prezentacji jego elementów – również obiektów takich jak obrazki lub filmy (np. wyśrodkowanie ich).

Przyciski oraz opcje formatujące
Przyciski oraz opcje formatujące

Przycisków można używać w dwojaki sposób:

  • Nie zaznaczając tekstu: Przy pierwszym wciśnięciu, w miejscu, w którym znajduje się kursor, otworzony zostanie znacznik rozpoczynający formatowanie. Pojawi się gwiazdka na przycisku informująca, że jest ono włączone. Po tej czynności można wprowadzić tekst, który ma być wyróżniony. Następnie należy użyć tego samego przycisku po raz kolejny, aby zamknąć znacznik i zakończyć formatowanie. W przypadku przycisku „link” – wprowadzony adres będzie również tekstem widocznym dla odwiedzających, kliknięcie na który spowoduje otworzenie strony.
  • Zaznaczając fragment tekstu: Przy wciśnięciu przycisku znaczniki formatujące pojawią się na końcach zaznaczonego fragmentu. Dla przycisku „link” – zaznaczony tekst będzie odnośnikiem do strony, której adres podano w oknie dialogowym.

Okno do wprowadzenia dodatkowych informacji pojawia się w kilku sytuacjach – po wciśnięciu wspomnianego już przycisku „link„, ale także „youtube” (gdzie należy wkleić adres filmu umieszczonego w serwisie) i przy wyborze koloru.

Wybór koloru
Wybór koloru

Kolorowanie tekstu składa się z trzech etapów:

  • Należy kliknąć w pole obok przycisku „C„. Otworzy się okienko jak na obrazku powyżej, gdzie dokonuje się wyboru koloru. Po wskazaniu miejsca o odpowiedniej barwie, pierwotnie kliknięte pole będzie przechowywało jej wartość.
  • Zaznaczyć fragment tekstu.
  • Wcisnąć przycisk „C„. Do wskazanego tekstu zostanie dodana informacja o wybranym wcześniej kolorze.

Pary znaczników formatujących (tagów) BBCode umieszczone za pomocą przycisków i opcji formatujących lub wprowadzone bezpośrednio zamieniane są na kod HTML przy zapisie treści.


Znaczniki, które mogą zostać użyte przez odwiedzających, np. w komentarzach:

VICMS 2.1 Znaczniki #1

Administratorzy mogą ponadto stosować:

VICMS 2.1 Znaczniki #2

Oprócz wyżej wymienionych istnieje jeszcze znacznik code, który pozwala na tworzenie bloków jak te powyżej. Posiadają one ponumerowane linie, a tekst w nich umieszczony nie podlega formatowaniu.

Na pierwszym obrazku widać, że nie do wszystkich wymienionych znaczników istnieją przyciski. Pominięto te, których konieczność użycia zachodzi rzadko (zmiana rozmiaru czcionki) lub przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. Do tej grupy zaliczane są: leftrightoraz clear. Dwa pierwsze korzystają z własności float elementu div języka HTML, definiującej kierunek opływania obiektów umieszczonych wewnątrz przez inne. Sekcja taka powinna być zakończona za pomocą clear, w przeciwnym wypadku może zniszczyć układ strony.

Zależnie od włączonych funkcji systemu, po prawej stronie pola wprowadzania tekstu mogą pojawić się dodatkowe opcje formatujące. Są to:

  • Jeżeli włączona jest funkcja „graficzne emotikony” – wybór emotikon.
  • Jeśli włączono „możliwość tworzenia stron” – opcja „dołącz stronę” dla administratora.
  • W przypadku włączenia „zarządzanie plikami” – opcja „dołącz plik” dla administratora

Emotikony można dodawać do treści poprzez kliknięcie w wyborze emotikon na ikonkach. Innym sposobem jest wpisanie odpowiadającego danej emotikonie ciągu znaków z klawiatury. Ikonki można wyłączyć dla danego wpisu odznaczając opcję „wstawiaj emotikony graficzne (buźki)” znajdującą się poniżej pól wprowadzania treści.

Aby dołączyć odnośnik do utworzonej wcześniej strony należy użyć opcji „dołącz stronę„. Otworzone zostanie okienko „Lista stron” zawierające dane w postaci nazw, adresów i dat aktualizacji. Całość może być sortowana wg. dowolnej z tych wielkości oraz filtrowana wg. nazwy.

Lista stron, które mogą być dołączone do treści
Lista stron, które mogą być dołączone do treści

Obok każdej pozycji znajduje się przycisk „dołącz„. Jego użycie spowoduje dodanie odnośnika do danej strony w treści. Przycisk należy obsługiwać w analogiczny sposób do przycisku „link„, znajdującego się nad polem jej wprowadzania.

Wybór opcji „dołącz plik” otwiera podobne okienko zawierające listę kategorii plików oraz przyciski „Wyświetl pliki” obok każdej z nich. Po wybraniu kategorii pokaże się lista plików, które ona zawiera wraz z przyciskami „dołącz„. Użycie przycisku spowoduje dodanie odnośnika do pliku w treści. W przypadku plików graficznych, dołączenie będzie miało postać adresu umieszczonego pomiędzy tagami img, w pozostałych przypadkach będą to znaczniki url.