ViCMS 2.1 – Kategorie aktualności

Włączona funkcja aktualności (Ustawienia → Funkcje systemu → możliwość dodawania aktualności), pozwala na wyświetlanie wpisów na stronach serwisu oraz uwidacznia w menu części administracyjnej sekcję Aktualności. Zawiera ona dwie grupy opcji – dotyczące kategorii oraz samych wpisów.

Kategorie aktualności grupują wpisy i dają odwiedzającym możliwość przeglądania tylko tych, które potencjalnie mogą ich zainteresować. Każdy wpis w aktualnościach musi być więc przydzielony do kategorii.

Aby stworzyć aktualności widoczne dla odwiedzających konieczne jest wcześniejsze utworzenie przynajmniej jednej kategorii, do której będą one mogły być przypisane. W przypadku braku kategorii przy próbie dodania aktualności administrator zostanie o tym fakcie poinformowany.

Próba dodania aktualności przy braku kategorii
Próba dodania aktualności przy braku kategorii

W celu dodania nowej kategorii należy rozwinąć sekcję menu Aktualności, a z niej wybrać opcję „Dodawanie kategorii”. Wyświetlony zostanie ekran przedstawiony na poniższym obrazku.

Dodawanie kategorii aktualności
Dodawanie kategorii aktualności

Tam wystarczy uzupełnić formularz wprowadzając nazwę nowej kategorii oraz opcjonalnie wybierając kategorię nadrzędną z utworzonych już wcześniej. Jeżeli pole „Kategoria nadrzędna” pozostanie puste, utworzona kategoria będzie kategorią główną. Po wciśnięciu przycisku „zatwierdź” wprowadzone informacje zostaną zapisane w bazie danych.

Istniejące kategorie można modyfikować zmieniając ich nazwy lub/i przypisując im inne kategorie nadrzędne. Służy do tego opcja „Edycja kategorii” umieszczona w sekcji Aktualności menu części administracyjnej. Wybranie jej powoduje wyświetlenie formularza z listą rozwijaną, z której należy wskazać aktualną nazwę kategorii do edycji. Po zatwierdzeniu przyciskiem „wybierz” znajdującym się obok pojawią się kolejne pola – „Nowa nazwa” oraz „Kategoria nadrzędna„. Całość będzie wyglądała jak na poniższym obrazku.

Edycja kategorii aktualności
Edycja kategorii aktualności

Możliwa jest zmiana wszystkich lub części wartości. Jeżeli już wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany – zapisać je można wciskając przycisk „zatwierdź„. Przycisk „cofnij” powoduje powrót o jeden krok – do możliwości wyboru kategorii w celu jej edycji.

Kategorie, które nie zawierają żadnych wpisów można usunąć. W tym celu należy wybrać z sekcji Aktualności menu witryny opcję „Usuwanie kategorii„. Po wskazaniu odpowiedniej i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem, zostanie ona skasowana z bazy danych.

Usuwanie kategorii aktualności
Usuwanie kategorii aktualności

Jeżeli do wskazanej w celu usunięcia kategorii przypisane są jakieś aktualności, należy je najpierw usunąć lub edytować zmieniając ich kategorię na inną niż przeznaczona do usunięcia.

Próba usunięcia niepustej kategorii
Próba usunięcia niepustej kategorii